Rowy,
465 129 PLN
Działka (Rolna) na sprzedaż , 15 577 m2
29.86 PLN /m2
Powierzchnia
15 577 m2

Dane nieruchomości:

Numer oferty: 362376
Powierzchnia: 15 577 m2
Cena za m2: 29.86 PLN
Cena: 465 129 PLN

Opis nieruchomości:

Na sprzedaż działka rolna  251/19 obręb Rowy ( łąki ) pod miejscowym planem z możliwą funkcją towarzyszącą użytkowanie rekreacyjno -
wypoczynkowe ( np. jazdę konną ).
Teren objęty zakazem zabudowy.
Dojazd drogą z płyt jumbo.Klasyfikacja  ŁVI.

Działka znajduje się w odległości:

- 100 m od lasu,
- 260 m zabudowa jednorodzinna
- 736 m od miejscowości Rowy gmina Ustka,
- 800 m od jeziora Gardno,
- 1670 m od brzegu morza.

Plan z 2004r. teren 3RP/AT

1. Wyznacza się w planie tereny rolne, objęte szczególną ochroną przed zmianą dotychczasowego
sposobu użytkowania, w tym zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku planu symbolem 1RP, 2RP,
3RP/AT i 4RP/AT.
2. Przeznaczenie terenów:
1) jako przeznaczenie podstawowe terenów wymienionych w ust.1 przyjmuje się funkcję rolną,
2) ustala się kontynuację dotychczasowego rolniczego sposobu użytkowania terenów,
3) w granicach terenów obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów i prowadzenia działalności
wyszczególnionych w innych przepisach jako negatywnie oddziaływujące na środowisko,
4) w granicach terenów 3RP/AT i 4RP/AT dopuszcza się towarzyszące użytkowanie rekreacyjno -
wypoczynkowe ( np. jazdę konną ).
3. Warunki zagospodarowania terenów:
1) w granicach terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz zabudowy,
2) wykorzystanie terenów musi odbywać się w sposób zapewniający zachowanie oraz odnawianie
naturalnych elementów przyrodniczych terenu, w szczególności obowiązuje:
a) pozostawienie ekosystemów w dotychczasowym użytkowaniu,
b) prowadzenie gospodarki na użytkach zielonych w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej,
c) utrzymanie dotychczasowego bilansu i czystości wody oraz luster wody na dotychczasowym poziomie,
d) zakaz stosowania nawozów mineralnych i środków ochrony roślin szkodliwych dla środowiska
wodnego,
e) ograniczenie nawożenia organicznego dla zachowania równowagi eutroficznej w kanałach, rowach
i jeziorach,
f) zakaz pozyskiwania kopalin, szczególnie torfów oraz niszczenia gleb,
3) na terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń, których
postawienie będzie uzasadnione funkcjonowaniem terenów zgodnie z ich przeznaczeniem:
a) obiektów i urządzeń melioracji wodnych,
b) niezbędnych elementów technicznej zabudowy dróg i infrastruktury technicznej,
c) obiektów związanych z ochroną przyrody,
d) drobnych obiektów związanych z działalnością turystyczno - edukacyjną ( np. elementów małej
architektury związanych z międzyregionalną ścieżką rowerową ).
4. Forma obiektów, o których mowa w ust. 3 pkt 3) nie może niekorzystnie wpływać na przyrodniczy
charakter obszaru.

Nieruchomość gruntowa wolna od wszelkich roszczeń i zadłużeń.

Istnieje możliwość dokupienia 3 dodatkowych działek o powierzchni 15,5 ha

POLECAM I ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ

Właściciel oferty: Zbigniew Ziarnik

Nr licencji 24097

tel. 733878023

email : biuro@ziarnik.pl

KUP Z NAMI - KORZYSTNIE I BEZPIECZNIE !

- 0% prowizji od kupującego
- gwarantuję bezpieczeństwo transakcji

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Skontaktuj się z agentem :
Zbigniew Ziarnik

Telefon : 733878023

biuro@ziarnik.pl


Lokalizacja: